Ester Jodar

Despatx d'advocats a Manresa amb assessorament jurídic en Dret Civil i Dret Penal. Especialitat en divorci.
 
Llicenciada en dret per la Universitat Autònoma de Bellaterra l’any 1993 i advocada en exercici número 813 de l' Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa des de 1994.

Tot i que col·laboro en altres afers legals, estic especialitzada en afers civils i penals que tenen a veure en la protecció de la persona i família: obligació d’aliments entre parents, efectes de la nul·litat, separació i divorci (guardes, pensions d’aliments, ús del domicili familiar, liquidació del règim econòmic matrimonial...), quins drets i obligacions adquirim si iniciem una convivència estable de parella, efectes d'una incapacitació d'un familiar, visites d'avis/es, testaments, filiacions, causes de desheretament, acceptació i tramitació d'herències, la legítima; així com assessoraments en situacions de violència masclista... portant la direcció lletrada d’aquests afers legals.

Els honoraris es valoren en funció de la dificultat de l'assumpte i com el temps que sigui necessari per solucionar el seu problema. Consulti sense compromís exposant breument l'encàrrec i se li confeccionarà per escrit el corresponent pressupost.

Ester Jodar Torrecillas  -
C / Vilanova 1-3, 1 er C
MANRESA
650 158 250
e-mail
Concertar visita

************************
 
Despacho de abogados en Manresa con asesoramiento jurídico en Derecho Civil y Derecho Penal. Especialidad en divorcio.
 
Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Bellaterra en 1993 y abogada en ejercicio número 813 del  Ilustre Colegio de Abogados de Manresa desde 1994.

Aunque colaboro en otros asuntos legales, estoy especializada en asuntos civiles y penales que tienen que ver en la protección de la persona y familia: obligación de alimentos entre parientes, efectos de la nulidad  separación y divorcio (guardas, pensiones de alimentos, uso del domicilio familiar, liquidación del régimen económico matrimonial...), qué derechos y obligaciones adquirimos si iniciamos una convivencia estable de pareja, efectos de una incapacitación de un familiar, visitas de abuelos /las, testamentos, filiaciones, causas de desheredación, aceptación y tramitación de herencias, la legítima, así como asesoramientos en situaciones de violencia de género ... llevando la dirección letrada de estos asuntos legales.
 
Los honorarios se valoran en función de la dificultad del asunto y el tiempo que sea necesario para solucionar su caso. Consulte sin compromiso exponiendo brevemente el encargo y se le confeccionará por escrito el correspondiente presupuesto.
C/ Vilanova 1 - 3, 1 er C
08241 Manresa (Barcelona)
650 1...Clic para ver
650 158 250
Reservas online